Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UIB) tilbyr bachelor og masterutdanning i geografi. I geografi-faget er en opptatt av sammanhenger og prosesser knyttet til natur og samfunn. Det tilbys bl.a. innføringskurser i kartografi og feltkartlegging.

Les er om studietilbudet i geografi i Bergen her