Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) tilbyr flere utdanninger innenfor fagfeltet.

Fakultet for landskap og samfunn tilbyr 5-årige masterprogrammer i eiendomsfag og landskapsplanlegging og et 2-årig masterprogram i eiendomsutvikling. I tillegg tilbyr fakultetet bl.a. et 5-årig masterprogram i landskapsarkitektur og et 3-årig bachelorprogram som leder fram til landskapsingeniør.

Les mer om utdanningen ved Fakultet for landskap og samfunn her

Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) tilbyr et 3-årig bachelorprogram og et 5-årig masterprogram i geomatikk.

Les mer om utdanningen ved Fakultet for realfag og teknologi her.