Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) tilbyr flere utdanninger innenfor fagfeltet.

Fakultet for landskap og samfunn tilbyr et 5-årige masterprogram i eiendomsfag og et 2-årig masterprogram i eiendomsutvikling ved Institutt for eiendom og juss.

Les mer om utdanningene ved Institutt for eiendom og juss her.

Les mer om forskningsaktiviteter ved Institutt for eiendom og juss her.

I tillegg tilbyr fakultetet 5-årige masterprogrammer i by- og regionplanlegging og landskapsarkitektur, og et 3-årig bachelorprogram som leder fram til landskapsingeniør.

Les mer om utdanningene ved Fakultet for landskap og samfunn her

Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) tilbyr et 3-årig bachelorprogram og et 5-årig masterprogram i geomatikk.

Les mer om utdanningen ved Fakultet for realfag og teknologi her.