Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU)

Norges teknisk-natuvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) tilbyr en masterutdanning i Geomatikk.

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi.

Geomatikk tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse.

Studenter som har tilhørighet til et av studieprogrammene Ingeniørvitenskap og IKT eller Bygg og miljøteknikk kan i prinsippet velge geomatikk som studieretning i tredje årskurs.

Les mer om geomatikkutdanningen ved NTNU her