Høgskulen på Vestlandet

HiB-logo-NYHøgskulen på Vestlandet (HVL) tilbyr et  3-årig bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign. Studiet består av kurs i landmåling, eiendomsfag og rettslære, arealplanlegging og GIS.

Les mer om det 3-årige bachelorprogrammet i Landmåling og eiendomsdesign ved HVL her.

Fra 2015 tilbyr Høgskolen et 2-årig masterprogram i Areal og Eiendom.

Les mer om det 2-årige masterprogrammet i Areal og Eiendom her.