Young surveyors

Internasjonalt har fagfeltet gjennom lengre tid hatt ein vanskeleg situasjon med omsyn til rekruttering. Det er på denne bakgrunn at Young Surveyors er etablert. Young Surveyors skal arbeide for å engasjere unge fegprofesjonelle i FIG, hjelpe dei unge fagprofesjonelle med kontakter i starten av karrieren, samt å bidra til å styrke samarbeid og nettverk mellom kommisjonene og unge fagprofesjonelle.

Leder: Melissa Harrington, New Zealand

Gå til Young Surveyors si heimeside her.