Kommisjoner

Kommisjon 1:

Professional standards and practice

(Landmåleryrket)

Mandatet til kommisjonen omfatter blant annet yrkespraksis, både rettslige sider og organisasjonsbygging, yrkesetikk, forståelse for landmåleryrket i samfunnet, samt deltakelse i FIG-nettverkene for standardisering og unge landmålere.   Viktige oppgaver er å styrke omstillingsevnen i yrket, bygge et yrkesfellesskap, skape bånd til regionale og verdensomfattende nettverk for landmålere, og gi landmålere redskaper og framgangsmåter for yrkesoppgaver.

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Norsk delegat: Arve Leiknes, Høgskolen på Vestlandet.

 

Kommisjon 2:

Professional education (Utdanning)

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Norsk delegat: Ivar Maalen-Johansen, NMBU.

 

Kommisjon 3:

Spatial information management (GIS)

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Norske delegater: Kari Strande, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Tor Valstad.

 

Kommisjon 4:

Hydrography (Hydrografi)

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Norsk delegat: Noralf Slotsvik, Statens kartverk sjøkartverket.

 

Kommisjon 5:

Positioning and Measurement

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Norsk delegat: Ola Øvstedal, NMBU.

 

Kommisjon 6:

Engineering Surveys (Ingeniørlandmåling)

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Det er for tiden ingen norsk delegat til kommisjonen.

 

Kommisjon 7:

Cadastre & Land management

(Eiendomsregistrering)

Kommisjon 7 arbeider med spørsmål knytt til Land administration. Dette begrepet kan oversetjast til eigedomsregistrering (oversett til norsk betyr land i denne samanhengen eigedom, og omfattar grunn og bygningar, og eventuelle konstruksjonar under og over jordoverflata). Land administration er å klarleggje, registrere og formidle informasjon om utstrekning, eigarskap, eigedomsverdi og arealbruk. Vidare arbeider kommisjonen med Land management, som er prosessar vedrørande eigedomspolitiske spørsmål som jordskifte, jordreformer, eigedomsmarknaden, taksering m.v.

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Norske delegater: Leiv Bjarte Mjøs, Høgskolen på Vestlandet og Einar Hegstad, NMBU.

 

Kommisjon 8:

Spatial planning and development

(Arealplanlegging)

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Norsk delegat: August Røsnes.

 

Kommisjon 9:

Valuation and management of real estate

(Verdsetting)

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Norsk delegat: Tormod Olsen, Jernbaneverket.

 

Kommisjon 10:

Construction Economics and Valuation

(Eiendomsøkonomi)

Gå til kommisjonens hjemmesider her.

Gå til oversikt over nasjonale delegater her.

Det er for tiden ingen norsk delegat til kommisjonen.