Hva er FIG?

FIG – International Federation of Surveyors er den sentrale internasjonale landmålerorganisasjonen med mer enn 110 medlemsland. Det øverste organet i FIG er General Assembly (GA) som arrangeres en gang i året i tilknytning til Working Week, eller Kongressen som blir arrangert hvert 4. år. General Assembly velger styret  – The Council, og kommisjonsformenn, alle for 4 år. Den daglige driften utføres av et Permanent Office i København, som er lokalisert i den danske ingeniørforening IDA sine lokaler. Det tekniske arbeidet i FIG blir utført i 10 kommisjoner, og hver kommisjon blir ledet av en kommisjonsleder (Commission Chair).

Les mer på http://fig.net/.