Styre, valkomite og sekretariat

Leder

Ivar Hebnes, kontorleder, Terratec Stavanger
E-post: ivar.hebnes@terratec.no
Mobil: 91 35 05 61

Nestleder

Per-Ove Røkke, overingeniør, Kartverket
E-post: per.ove.rokke@kartverket.no
Telefon: 32 11 87 74
Mobil: 93 46 45 75

Styremedlem

Helge Nysæter, høgskolelektor Høgskolen på Vestlandet
E-post: helge.nyseter@hvl.no
Mobil:  92 42 88 49

Sekretær

Tale Kjøsnes, spesialingeniør Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten
E-post: talekjoe@online.no
Mobil:  95 43 13 55

Studentmedlem

Anders Holm Smørstein, NMBU
E-post: tekna@jordskifterlaget.no.
Mobil:

Varamedlemmer

Håkon Auglend, transportplansjef, Sandnes kommune
E-post: hakon.auglend@sandnes.kommune.no
Mobil: 48 14 76 71

Valkomiteen

Arve Leiknes
E-post: ale@hvl.no
Mobil: 48 22 67 73

Lena Birgitte Johansen
E-post: lenabjo@gmail.com
Mobil:  90 16 69 72

Sekretær for styret

Lilly Kristin Langnes
Tekna
Pb. 2312 Solli, 0201 OSLO
Lilly.Kristin.Langnes@tekna.no eller samfunnsutviklerne@tekna.no
Tel: 22 94 75 00

Fagsjef, leder av sekretariatet og redaktør for Samfunnsutvikleren

Berit Lillebudal Sandnes
E-post:beritls92@gmail.com
Mobil: 95 10 30 15

Webredaktør

Leiv Bjarte Mjøs
E-post: leiv.bjarte.mjos@hib.no
Mobil: 90 69 18 83

Postadresse

Tekna Samfunnsutviklerne
Postboks 2312 Solli
0201 Oslo