Styret

Leder

Arve Leiknes, instituttleder, Høgskolen på Vestlandet
E-post: arve.leiknes@hvl.no
Telefon:  55 58 76 53
Fax:  55 58 77 90
Mobil: 911 84 257

Styremedlem

Ingvild Masdal, Sunn- og Midhordland Jordskifterett
E-post: i2masdal@gmail.com
Mobil: 91766323

Styremedlem

Lene B. Johansen, Statens kartverk, Tromsø
E-post: lena.birgitte.johansen@kartverket.no
Mobil: 90 16 69 72

Styremedlem

Kenneth Berstad, Rambøll Bergen
E-post: kenneth.berstad@ramboll.no
Mobil:  41 63 44 62

Studentmedlem

Håkon A. Heløe, NMBU
E-post: hakonah@hotmail.com
Mobil: 94858534

Varamedlemmer

Per-Ove Røkke, overingeniør, Kartverket
E-post: per.ove.rokke@kartverket.no
Telefon: 32 11 87 74
Mobil: 93 46 45 75

Nina Haugland, Store prosjekter bypakke Grenland, Statens vegvesen Region sør
E-post: nina.haugland@vegvesen.no
Mobil:  92 26 73 97

Sekretær for styret

Lilly Kristin Langnes
Tekna
Pb. 2312 Solli, 0201 OSLO
Lilly.Kristin.Langnes@tekna.no eller samfunnsutviklerne@tekna.no
Tel: 22 94 75 00

Fagsjef, leder av sekretariatet

Leikny Gammelmo
E-post: leikny.gammelmo@gmail.com
Mobil: 97 66 36 68

Webredaktør

Leiv Bjarte Mjøs
E-post: leiv.bjarte.mjos@hib.no
Mobil: 90 69 18 83

Redaktør for Samfunnsutvikleren

Fagsjef og sekretær for styret. P.t. er webredaktør også redaktør for Samfunnsutvikleren.

Postadresse

Tekna Samfunnsutviklerne
Postboks 2312 Solli
0201 Oslo