Styret

Leder

Arve Leiknes, instituttleder, Høgskolen i Bergen
E-post: arve.leiknes@hib.no
Telefon:  55 58 76 53
Fax:  55 58 77 90
Mobil: 911 84 257

Nestleder

Per-Ove Røkke, overingeniør, Kartverket
E-post: per.ove.rokke@kartverket.no
Telefon: 32 11 87 74
Mobil: 93 46 45 75

Styremedlemmer

Erik Sundheim, senioringeniør, Geomatikk Survey as
E-post: erik.sundheim@geomatikk.no
Mobil: 92 02 24 86

Nina Haugland, senioringeniør, Statens Vegvesen Region sør
E-post: nina.haugland@vegvesen.no
Mobil:  92 26 73 97

Jon Ivar Tangerås, studentmedlem, student NMBU
E-post: jon.ivar.tangeraas@nmbu.no
48 17 08 10

Varamedlemmer

Kenneth Berstad, Rambøll Bergen
Epost: kennethberstad@outlook.com
Telefon: 41 63 44 62

Joachim I. Hellemsvik, rådgiver, Domstoladministrasjonen
E-post: Joachim.Ingels.Hellemsvik@domstol.no
Telefon: 73 56 71 31 / 98 01 37 37

Postadresse
Tekna Samfunnsutviklerne
Postboks 2312 Solli
0201 Oslo

Sekretær for styret

Lilly Kristin Langnes
Tekna
Pb. 2312 Solli, 0201 OSLO
Lilly.Kristin.Langnes@tekna.no eller samfunnsutviklerne@tekna.no
Tel: 22 94 75 00

Fagsjef, leder av sekretariatet

Leikny Gammelmo
E-post: leikny.gammelmo@nmbu.no
Mobil: 97 66 36 68

Webredaktør

Leiv Bjarte Mjøs
E-post: leiv.bjarte.mjos@hib.no
Mob: 90 69 18 83

Redaktør for Samfunnsutvikleren

Fagsjef og sekretær for styret