Sertifisering

Norges Jordskiftekandidat forening vedtok på årsmøtet i 2007 å etablere  tittelen ”Sertifisert av Norges Jordskiftekandidat forening” med undertittel ”eiendomsfag”, ”planfag” og/eller ”karttekniske fag”. Ordningen settes i kraft med første søknadsrunde 15. oktober 2008.

Tittelen ”Sertifisert av Norges Jordskiftekandidat forening” har som formål å sikre at tjenesteutøvere holder et høyt kompetansenivå, praktiserer sitt yrke i henhold til gode etiske standarder, samt å synliggjøre jordskiftekandidatenes kompetanse. Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Årsmøtet har vedtatt følgende Sertifisering_Vedtatte_retningslinjer.

Til behandling av søknader om tildeling av tittelen ”Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening” og til fornyelse av tildelte sertifikater har styret i NJKF oppnevnt et sertifiseringsutvalg oktober 2008.

Den som ønsker å bli sertifisert må søke ordningen innenfor gjeldende søknadsfrister (1. oktober eller 1.april) . Søknadsskjema finner du her (PDF)  eller her (Word).

Tekna v/Lene Nordrum er sekretæriat for ordningen. Se også vedlagte folder for ordningen.