Samarbeid

Nasjonalt

 

Foreningen har samarbeid og relasjoner til andre organisasjoner som er aktive innenfor fagområdet:

Jordskifterlaget i Ås er et studentlag for “jordskiftestuderende” ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB).

GeoForum er en landsomfattende, ideell bransjeorganisasjon for personer og bedrifter/etater som jobber innen kart, oppmåling og geografisk informasjon.

Geomatikkbedriftenes Landsforening (GBL) er en organisasjon for norske bedrifter som har sin hovedvirksomhet relatert til fagområdet geomatikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Foreningen samarbeider med GeoForum og GBL i FIG Norge med hensyn til medlemskap og aktiviteter i de internasjonale landmålerorganisasjonene FIG og CLGE.

 

Internasjonalt

Samfunnsutviklerne har aktivitetar på fleire internasjonale arenaer. Foreininga er i samarbeid med GeoForum gjennom FIG Norge medlem av den internasjonale landmålarorganisasjonen FIG og den europeiske landmålarorganisasjonen CLGE.

FIG (International Federation of Surveyors) er den viktigaste internasjonale landmålarorganisasjonen med over 100 medlemsland. FIG har som formål å støtte internasjonalt samarbeid for å fremje landmålarprofesjonen. FIG har fast kontor i København. Det faglege arbeidet i FIG foregår i 10 kommisjonar. Medlemsorganisasjonane kan utpeike kommisjonsdelegater til kommisjonene.

CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) er ein fagleg organisasjon som har som formål å arbeide for landmålarens interesser i privat og offentleg sektor i Europa.

CLGE har særleg fokus på:

 

  • Etablering av eit permanent forum for landmålarane i Europa
  • Utvikling og utveksling av kunnskap om landmålaren i Europa med vekt på teknologi, organisering, utdanning og forsking
  • Å kunne gje bistand til medlemsland, medlemsorganisasjonar og EU institusjonar
  • Å representere landmålarprofesjonen overfor EU

Samfunnsutviklerne deltar videre i dei nordiske landmålarforeningane sitt samarbeid – Nordisk ombudsmannsråd for landmålarar. Nordisk ombudmannsråd har sine røter attende til 1920 talet. Deltakande foreiningar i Nordisk ombudsmannsråd er Samhällsbyggarna (Sverige), Den danske Landinspektørforening (Danmark) og Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund (Finland).

Stadgarder (vedtekter) for det nordiske samarbeidet finn du her.