Historie

Tekna Samfunnsutviklerne er i dag eit faglig nettverk i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Tekna Samfunnsutviklerne vart stifta i 1907, som Utskiftningskandidaternes Landsforening. Motivet for å opprette Utskiftningskandidaternes Landsforening i 1907 var forutan å gje ut eit eige fagorgan – det som i dag er tidsskriftet Kart og Plan, å «fremme godt kollegialt samarbeid» og «å værne om standens økonomiske interesser».

Historien fram til 2007 er utførleg dokumentert i jubileumsantologien Areal og Eiendomsrett, som vart utgjeve ved 100 års jubileumet dette året. Les meir om historien her: PDF (lenke).

Tekna Samfunnsutviklerne har gjennomgått mange namneendringar opp gjennom tida. I 2012 vart namnet endra frå Norges Jordskiftekandidatforening, faglig gruppe av Tekna (NJKF), til NJKF. I 2015 vart namnet så endra frå NJKF til Tekna Samfunnsutviklerne.