Fagpris

Samfunnsutviklernes Fagpris vil vanlegvis verte delt ut ved Samfunnsutviklerdagene. Fagprisen vert tildelt personar som har utmerka seg innanfor fagruppa sitt fagfelt.

Fagprisvinnarar:

2017 – Leiv Bjarte Mjøs
2016 – Per Kåre Sky
2015 – Bjørn Geirr Harsson
2014 – Ingen prisutdeling
2013 – Sverre Steen
2012 – Kari Strande
2011 – Inge Revhaug
201o – Thorleif Algerøy
2009 – Olav Mathisen
2008 – Øyvind Ravna
2007 – Hans Sevatdal
2006 – Helge Onsrud
2005 – Magne Reiten