Om Samfunnsutviklerne

Tekna Samfunnsutviklerne er et faglig nettverk i Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna).

De fleste medlemmene (ca 1300) er uteksaminert fra det som nå er det 5. årige masterprogrammet i arealplanlegging, eiendomsfag eller geomatikk ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Universitetet het tidligere Norges landbrukshøgskole.

Tekna Samfunnsutviklerne organiserer også medlemmer i Tekna med annen utdanning. Alle medlemmer i Tekna som har interesse for våre fagfelt kan være medlem av Tekna Samfunnsutviklerne. Medlemmene mottar det vitenskapelige tidsskriftet Kart og Plan og elektroniske nyhetsbrev med store og små nyheter innenfor faget.