Medlemskap

Tekna Samfunnsutviklerne er et faglig nettverk i Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna). De fleste medlemmene (ca 1500) er uteksaminert fra det som nå er det 5. årige masterprogrammet i arealplanlegging, eiendomsfag eller geomatikk ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Universitetet het tidligere Norges landbrukshøgskole.

Tekna Samfunnsutviklerne organiserer også medlemmer i Tekna med annen utdanning. Alle medlemmer i Tekna som har interesse for våre fagfelt kan uten ekstra kostnader være medlem. Medlemmer mottar det vitenskapelige tidsskriftet Kart og plan og Samfunnsutvikleren, som er et månedlige elektroniske blad for store og små nyheter i det faglige nettverket og innenfor faget.

Er du Tekna-medlem, er det gratis å melde seg inn i Tekna Samfunnsutviklerne. Meld deg inn her, via Min side hos Tekna:

https://www.tekna.no/minside/minprofil/#medlemskap

Tekna-medlemmer kan også melde seg inn via SMS send samfunn til 2007. Det er ingen ekstra medlemsavgift for å stå som medlem av Tekna Samfunnsutviklerne.