Kurs og arrangementer

 

Samfunnsutviklerne tilbyr kurs, konferanser og seminarer som dekker viktige naturvitenskapelige og samfunnspolitiske områder. Kursene utvikles av noen av landets fremste fagfolk innenfor sine felt.
Faggruppen innehar medlemskap i de internasjonale landmålerforeningene FIG og CLGE, og inngår i tillegg til andre nettverk som tilbyr kurs og seminarer innenfor foreningens fagfelt.
Under presenteres både egne og samarbeidsparters arrangementer som foreningen ønsker å formidle.