Informasjon til forfattere

Send manuskript til ansvarlig redaktør eller fagredaktør.

Viser ellers til forfatterinstruks: Forfatterveiledning Kart og plan

NB! Når artikkelen er publisert i Kart og plan kan den ikke publiseres eller lastes opp i Academia.edu,  Researchgate.net eller andre nettsider. Les mer om hvorfor på Universitetsforlaget sine infoside for forfattere og Academia.edu.