Redaksjonelt

Forlag:
Fagbokforlaget, Bergen.
www.fagbokforlaget.no

Eier:
Samfunnsutviklerne, faglig gruppe av Tekna.

Leder:

Arve Leiknes, leder.

E-post: Arve.Leiknes@hvl.no

Redaksjonsråd

Eiendomsfag / jordskifte:

Leiv Bjarte Mjøs, førsteamanuensis, HVL.

Per Kåre Sky, professor, NMBU.

Øystein Jacob Bjerva, phd frå NMBU og Jordskifterettsleder i Akershus og Oslo jordskifterett.

Tanja Skovsgaard, førsteamanuensis, HVL.

Eiendomsøkonomi:

Sølve Bærug, førsteamanuensis, NMBU.

Arealplanlegging:

Akkelies van Nes, professor, HVL.

Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, NMBU.  (permisjon fra redaksjonsrådet våren 2018)

Geomatikk og kartfag:

Trond Nordvik, førsteamanuensis, HVL.

Terje Midtbø, professor, NTNU.

Juridisk:

Sjur Dyrkolbotn, førsteamanuensis, HVL.

Anne Rogstad, phd, seksjonssjef, juridisk seksjon, NVE.

Ingrid Wang Andersen, påtroppende universitetslektor, NMBU.

Eivind Junker, phd, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

 

Ansvarlig redaktør: 

Ane Margrethe Lyng, institutt for bygg, HVL

Telefon: 55587296/ 90595315. E-post: amly@hvl.no

 

Engelskspråklig konsulent: Faye Benedict, fayeb@online.no

Produksjon: Sats:
Laboremus Sandefjord AS

Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen