Redaksjonelt

Forlag:
Universitetsforlaget, Oslo.
www.universitetsforlaget.no

Eier:
Tekna Samfunnsutviklerne.

Leder:

Ivar Hebnes, leder.

E-post: ivar@matricula.no

Redaksjonsråd

Eiendomsfag / jordskifte:

Leiv Bjarte Mjøs, førsteamanuensis, HVL.

Per Kåre Sky, professor, NMBU.

Øystein Jacob Bjerva, phd frå NMBU og Jordskifterettsleder i Akershus og Oslo jordskifterett.

Tanja Skovsgaard, førsteamanuensis, AAU.

Eiendomsøkonomi:

Sølve Bærug, førsteamanuensis, NMBU.

Arealplanlegging:

Akkelies van Nes, professor, HVL.

Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, NMBU.

Carolyn Ahmer, førsteamanuensis, HVL

Geomatikk og kartfag:

Trond Nordvik, førsteamanuensis, HVL.

Terje Midtbø, professor, NTNU.

Juridisk:

Sjur Dyrkolbotn, førsteamanuensis, HVL.

Anne Rogstad, seksjonssjef, juridisk seksjon, NVE.

Ingrid Wang Andersen, universitetslektor, NMBU.

Eivind Junker, postdoktor, NTNU.

 

Ansvarlig redaktør: 

Ane Margrethe Lyng, institutt for bygg, HVL

Telefon: 55587296/ 90595315. E-post: amly@hvl.no