Redaksjonelt

Forlag:
Fagbokforlaget, Bergen Internett:
www.fagbokforlaget.no


Eier:
Norges Jordskiftekandidatforening faglig gruppe av Tekna.

Redaksjonsråd:
Arve Leiknes,  Arve.Leiknes@hib.no (leder)
Helge Onsrud, Helge.Onsrud@statkart.no
Eva Falleth,  eva.falleth@nmbu.no

Ansvarlig redaktør:Inge Revhaug
Institutt for matematiske realfag og teknologi
Postboks 5003, 1432 Ås
Telefon: 64965472 Mobil: 92635961
inge.revhaug@nmbu.no

Fagredaktør geomatikk: Geir Harald Strand, Geir.Harald.Strand@skogoglandskap.no
Fagredaktør eiendomsøkonomi: Sølve Bærug, solve.barug@nmbu.no
Fagredaktør arealplanlegging: August E. Røsnes, august.rosnes@nmbu.no
Fagredaktø eiendom : Øystein Jakob Bjerva, oystein.bjerva@nmbu.no
Fagredaktør fysisk planlegging : Knut Bjørn Stokke, knut.bjorn.stokke@nmbu.no

Engelskspråklig konsulent: Faye Benedict, fayeb@online.no

Gjesteredaktører:
Einar Bergsholm, enar.bergsholm@nmbu.no
Per Kåre Sky, per.kare.sky@hib.no
Leiv Bjarte Mjøs, Leiv.Bjarte.Mjos@hib.no
Eva Falleth, eva.falleth@nmbu.no
Helge Onsrud, Helge.Onsrud@statkart.no
Einar Hegstad, einar.hegstad@nmbu.no
Øystein B. Dick, oystein.dick@nmbu.no
Ramzi Hassan, ramzi.hassan@nmbu.no
Bjørn Ragnvald Pettersen, bjorn.pettersen@nmbu.no
Leikny Gammelmo, leikny.gammelmo@gmail.com
Synne Movik, Synne.Movik@niva.no
Terje Midtbø, terjem@ntnu.no
Alexander Nossum, alexander.nossum@norkart.no

Produksjon: Sats:
Laboremus Sandefjord AS

Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen