Hovedtema for heftene

2018-2019

KP1 2018 Overvannshåndtering [Steinar Taubøll]
KP2 2018 Sustainable mobility in urban spaces [Sebastian Peters]
KP3 2018 WEB-kart,Free and Open Source Software (GIS) [Terje Midtbø]
KP4 2018 Matrikkelsystem og landmålerprofesjon [Leiv Bjarte Mjøs]

KP1 2019 Fortløpende publisering av innkomne artikler
KP2 2019 Fortløpende publisering av innkomne artikler
KP3 2019 Smart planlegging (Eivind Junker)
KP4 2019 Fortløpende publisering av innkomne artikler

Utgivelsesplan 2019:

Kart og plan 2019 NR 1 NR 2 NR 3 Nr 4
Ferdig artikkel til red. 03.01 20.03 20.08 08.10
Godkjenning/Til trykk 01.03 24.05 18.10 06.12
Levering posten 8.03 31.05 25.10 13.12
Publisering på Idunn  13.03 05.06 30.10 17.12

Det tas forbehold om endringer!