Hovedtema for heftene

2017-2018

KP1 2017 Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN) [Gro Sandkjær Hansen og Nikolai K. Winge]
KP2 2017 Store datamengder i geomatikk [Alexander Nossum]
KP3 2017 BYREG 50 [Morten Edvardsen]
KP4 2017 Erfaringer med ny jordskiftelov og internasjonalt jordskifte [Per Kåre Sky]
KP1 2018 Overvannshåndtering [Steinar Taubøll]
KP2 2018 Sustainable mobility in urban spaces [Sebastian Peters]
KP3 2018 WEB-kart,Free and Open Source Software (GIS) [Terje Midtbø]
KP4 2018 Matrikkelsystem og landmålerprofesjon [Leiv Bjarte Mjøs]

Utgivelsesplan 2018:

Kart og plan 2018 NR 1 NR 2 NR 3 NR 4
Godkjenning/Til trykk 12.02 21.05 20.08 12.11
Publiseringsdato 05.03 11.06 10.09 03.12
Til posten 12.03 18.06 17.09 10.12
Hos abonnenten Uke 12 Uke 26 Uke 39 Uke 51

Det tas forbehold om endringer!