Hovedtema for heftene

2018-2019

KP1 2019 Fortløpende publisering av innkomne artikler
KP2 2019 Fortløpende publisering av innkomne artikler
KP3 2019 Smart planlegging (Eivind Junker)
KP4 2019 Fortløpende publisering av innkomne artikler

KP1 2020 Fortløpende publisering av innkomne artikler
KP2 2020 Fortløpende publisering av innkomne artikler
KP3 2020 Fortløpende publisering av innkomne artikler
KP4 2020 Samarbeid, bruksordninger og jordskifte (Per Kåre Sky)

Utgivelsesplan :

Kart og plan NR 1 NR 2 NR 3 Nr 4
Artikkel til vurdering               15.10                  20.01                 20.05                  08.08
Ferdig godkjent artikkel til red. 03.01 20.03 20.08 08.10
Godkjenning/Til trykk 01.03 24.05 18.10 06.12
Levering posten 8.03 31.05 25.10 13.12
Publisering på Idunn  13.03 05.06 30.10 17.12

Det tas forbehold om endringer!