Hovedtema for heftene

2017-2018

KP1 2017 Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN) [Gro Sandkjær Hansen og Nikolai K. Winge]
KP2 2017 Store datamengder i geomatikk [Alexander Nossum]
KP3 2017 BYREG 50 [Morten Edvardsen]
KP4 2017 Erfaringer med ny jordskiftelov og internasjonalt jordskifte [Per Kåre Sky]
KP1 2018 Overvannshåndtering [Steinar Taubøll]
KP2 2018 Ny teknologi, metoder og redskaper i byutvikling [Eva Falleth]
KP3 2018 WEB-kart,Free and Open Source Software (GIS) [Terje Midtbø]

Utgivelsesplan 2017:

Kart og plan 2017

NR 1

NR 2

NR 3

NR 4

Til trykk

14.02

23.05

22.08

14.11

Publiseringsdato

09.03

15.06

14.09

07.12

Til posten

13.03

19.06

18.09

11.12

Hos
abonnenten

Uke 12

Uke 26

Uke 39

Uke 51

Det tas forbehold om endringer!
For å rekke heftet må et manuskript være mottatt minimum 6 uker før PDF til trykk.