Fagfellevurdering

Tidsskriftet tilbyr en bedømmingsordning (fagfellevurdering) av artikler. Artikkelen sendes anonymt til to bedømmere. Fagfellenes vurdering og råd til forbedring av artikkelen returneres forfatter anonymt. Kart og Plan bruker høyt kvalifiserte bedømmere.

 

Eksempel på skjema for vurdering
Det brukes et skjema for vurdering av artikler. Skjemaet kan også være til støtte for deg som forfatter. Se vurderingsskjemaet.

 

Fagfellene
Fagfellene sin oppgave er å vurdere om artikkelen holder mål, men også å påpeke feil og gi forfatter råd. En (ikke oppdatert) liste over personer som har bistått Kart og Plan i denne oppgaven fins. Rådgivende utvalg.