Fagfellevurdering

Tidsskriftet tilbyr en bedømmingsordning (fagfellevurdering) av artikler. Artikkelen sendes anonymt til ett redaksjonsmedlem og en ekstern fagfelle.

Fagfellene
Fagfellene sin oppgave er å vurdere om artikkelen holder mål, men også å påpeke feil og gi forfatter råd. Kart og Plan bruker høyt kvalifiserte fagfeller.