Fagfellevurdering

Tidsskriftet tilbyr en bedømmingsordning (fagfellevurdering) av artikler. Artikkelen sendes anonymt til ett redaksjonsmedlem og en ekstern fagfelle.

Eksempel på skjema for vurdering
Det brukes et skjema for vurdering av artikler. Skjemaet kan også være til støtte for deg som forfatter. Se vurderingsskjemaet:

Vurderingsskjema fagfeller

Fagfellene
Fagfellene sin oppgave er å vurdere om artikkelen holder mål, men også å påpeke feil og gi forfatter råd. Kart og Plan bruker høyt kvalifiserte fagfeller.