Abonnement

Er du Tekna-medlem, er det gratis å melde seg inn i Tekna Samfunnsutviklerne. Som medlem mottar du Kart og Plan gratis.

Meld deg inn her, via Min side hos Tekna:

https://www.tekna.no/minside/

Ikkje medlemmer kan finne informasjon om pris og bestilling av abonnement på Universitetsforlaget sider:

https://www.idunn.no/kartogplan#/pricing

Eventuelle henvendelser om abonnement kan rettast til Universitetsforlagets kundeservice:

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no