Abonnement og enkelthefter

Priser for 2014


  • Institusjon kr 680,–

  • Privatpersoner kr 515,–

  • Studenter kr 235,–

  • Enkelthefte kr 155,–


Abonnement og enkelthefter bestilles hos:
Fagbokforlaget
Postboks 6050 Postterminalen
NO-5892 Bergen
Telefon: 55 38 88 00
Telefax: 55 38 88 01
E-post:
Bestilling: abonnement@fagbokforlaget.no
Informasjon:
fagbokforlaget@fagbokforlaget.no

Produksjon:
Sats: Laboremus Sandefjord AS
Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen
Opplag: 3.100 © Fagbokforlaget 2013