Annonser

Interessert i å annonsere i Kart og Plan?

Interesserte annonsører kan finne informasjon om priser på Universitetsforlagets sider:

https://www.idunn.no/kartogplan#/annonsere