Kart og plan

Kart og Plan er det sentrale vitenskapelige tidsskrift i geomatikk, planfag, eiendomsfag og arealjuss i Norge, utgitt siden 1908. Tidsskriftet har skiftet navn to ganger. I 1908 var navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 byttet navnet til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling og i 1970 til Kart og Plan.

Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m.

Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftet tilbyr en bedømmingsordning (fagfellevurdering) av atikler. Artikkelen sendes anonymt til to bedømmere, og deres vurdering inklusive forslag til forbedringer returneres forfatter. Noen ganger blir det flere slike runder. Kart og Plan bruker høyt kvalifiserte bedømmere.

Kart og Plan eies av Tekna Samfunnsutviklerne, som er et faglig nettverk i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget.