Hva er CLGE?

CLGE – The Council of European Geodetic Surveyors – ble etablert i 1962. Organisasjonen ble opprinnelig stiftet for å  å ivareta landmålerens – The Geodetic Surveyor – profesjonsinteresser i den europeiske unionen. CLGE har i dag 35 medlemsland. Organisasjonen avholder årlig to General Assembly, og blir ledet av et Executive Board, som velges for 2 års perioder.

Les mer på: http://www.clge.eu/home