Fagforum Grunnerverv

Her vil det verte lagt ut relevante nyheiter på grunnvervsområdet.

Det er oppretta Fagforum grunnerverv på Facebook.

Denne Facebook-gruppa er å finne her.