Nyheter

Regjeringen foreslår endringer i jordlova

Regjeringen har fremmet Prop. 92 L (2016-2017) for Stortinget. Proposisjonen inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Utfordringer og muligheter i utmarka

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet arrangerte 3. april seminaret seminaret «Fremtiden i utmarka- utfordringer og muligheter». Seminaret er tilgjengelig på nett-TV.

Samfunnsutviklingsdagen 2017

Samfunnsutviklingsdagen 2017 arrangeres 25. april og er en god mulighet til å høre spennende innlegg og delta i debatt. Deltar du på arrangementet kan du også utvide ditt faglige nettverk. Har du ikke mulighet til å komme denne dagen kan du høre alle innleggene via streaming og komme med kommentarer og spørsmål på bloggen.

Elektronisk tinglysing

Den 18. april starter Kartverket med elektronisk tinglysing for profesjonelle brukere. Dette betyr at tinglysing vil kunne skje på sekundet. På sikt skal også en vanlig boligkjøper kunne tinglyse elektronisk. Det blir lagt opp til et to-sporet system, slik at det fortsatt vil være mulig å tinglyse på papir.

Grunnervervsdagene 2017

Grunnervervsdagene 2017 ble arrangert 23.-24. januar 2017. Arrangementet samlet rundt 80 deltakere. Det blir under presentert en oppsummering av foredragene som ble holdt.

Flere norske innlegg under FIG Working Week 2017

I slutten av mai er det klart for FIG WorkingWeek 2017 i Helsinki i Finland. Det blir flere norske bidrag under konferansen. Vi håper det kommer mange norske deltagere når konferansen nå arrangeres i ett av våre naboland. Dette er en god arena for å både høre om og diskutere faglige tema og få nye bekjentskaper.

Årets faglige gruppering

Ved Teknas faglige årsmøte i helgen fikk Tekna Samfunnsutviklerne prisen som årets faglige gruppering. Arve Leiknes og Leikny Gammelmo mottok prisen på vegne av grupperingen.

Fagforum Seksjonering

Fagforum Seksjonering er en mulighet for deg som jobber med eller er interessert i seksjonering til å få et faglig nettverk. Oppstart av fagforumet vil skje under Seksjoneringsdagene 2017. Seksjoneringsdagene vil arrangeres to ganger i løpet av høsten

Ny bok – Hans Sevatdal – Eigedomshistorie

Hans Sevatdal hadde lenge arbeidd med eit bokverk om den norske eigedomshistoria då han gjekk bort i 2015, og han etterlet seg eit nesten ferdig manus. Ei rekke fagpersonar har bidratt til å gjere manuset ferdig, og boka vil verte gjeve ut på vårparten 2017.