Nyheter

FIG Commission 7 Annual Meeting – Bergen 24. – 28. september 2018

Tekna Samfunnsutviklerne og Geoforum arrangerer FIG Commission 7 Annual Meeting 2018 i Bergen 24. – 28. september 2018. Forrige gang det ble arrangert et FIG arrangement i Norge var i 1987. Da arrangerte Norges Jordskiftekandidatforening og Norges Karttekniske Forbund i samarbeid FIG PC møte i Oslo.

Matrikkeldagene 2018 – ledige plasser

Matrikkeldagene 2018 blir gjennomført 7. – 8. juni på Fornebu med et spennende program der det blant annet blir presentert nyheter som innføring av landmålerbrev og registrering av rettigheter i matrikkelen, og drøftet hva som kan oppnås av samfunnsgevinster med dette. Det er fremdeles ledige plasser.

Gode søkjartal til utdanningane

Det er gode søkjartal til utdanningane, særleg ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Stor interesse for Fagdag om seksjonering på nett

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerte fagdag om  seksjonering 20. mars. Arrangementet ble sendt på nett og opptak av foredragene er gjort tilgjengelige. Seertallene var de beste Tekna har hatt de siste 12 månedene.

Detaljregulering som avviker fra kommuneplanens arealdel

I en sak som gjelder detaljregulering i Hokksund i Øvre Eiker hadde Fylkesmannen i Buskerud stadfestet reguleringsplanen uten i særlig grad å problematisere at det forelå avvik i forhold til kommuneplanen. Sivilombudsmannen har kommet til at avviket er så stort at det foreligger vesentlige avvik fra kommuneplanens arealdel, og Fylkesmannen blir bedt om å behandle saken på nytt.

Fullt Tekna – gjennomslag for kompetansekrav

Det vart ikkje gjennomslag for fritt landmålerval når forslaget til endringer i matrikkellova var til behandling i Stortinget 15. mars, men Tekna fekk gjennomslag for sitt krav om innføring av autorisasjon for landmålarar.