Nyheter

Gode søkjartal til utdanningane

Det er gode søkjartal til utdanningane, særleg ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Stor interesse for Fagdag om seksjonering på nett

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerte fagdag om  seksjonering 20. mars. Arrangementet ble sendt på nett og opptak av foredragene er gjort tilgjengelige. Seertallene var de beste Tekna har hatt de siste 12 månedene.

Detaljregulering som avviker fra kommuneplanens arealdel

I en sak som gjelder detaljregulering i Hokksund i Øvre Eiker hadde Fylkesmannen i Buskerud stadfestet reguleringsplanen uten i særlig grad å problematisere at det forelå avvik i forhold til kommuneplanen. Sivilombudsmannen har kommet til at avviket er så stort at det foreligger vesentlige avvik fra kommuneplanens arealdel, og Fylkesmannen blir bedt om å behandle saken på nytt.

Fullt Tekna – gjennomslag for kompetansekrav

Det vart ikkje gjennomslag for fritt landmålerval når forslaget til endringer i matrikkellova var til behandling i Stortinget 15. mars, men Tekna fekk gjennomslag for sitt krav om innføring av autorisasjon for landmålarar.

Innfører varsling ved endringer på eiendom

Kartverket innfører varsling på SMS ved endringer av hjemmelsopplysninger i grunnboken. Hjemmelshaver vil få varsling via SMS og epost. Kartverket informerer på sine sider at tiltaket innføres for å forhindre svindel.

Eiendomsregistrering i Tyskland – studietur

Det tyske systemet for eigedomsregistering er utgangspunkt for dei nordiske system for eigedomsregistrering. Frå 8. – 13. april arrangerer Høgskolen på Vestlandet studietur til Tyskland i faget LEI116 Eiendomsregistrering og kataster i andre land, for å studere korleis oppmåling, kartlegging og registrering vert utført. Det vert lagt til rette for at også andre interesserte kan delta på studieturen.

Svært få klager i det danske matrikulære systemet

I høringen 18. januar i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om endringer i matrikkelloven hevdet Fagforbundets Stein Guldbrandsen at 40 % av det som blir målt opp i Danmark, blir påklagd. Påstanden blir tilbakevist av formannen i Den danske Landinspektørforening, Torben Juulsager, som fulgte høringen på internett.

Fagdag om seksjonering tirsdag 20. mars

Tekna Samfunnsutviklerne har de siste årene hatt flere arrangementer i samarbeid og alene innenfor tema seksjonering og eierformer i fast eiendom. Vi ønsker å følge opp dette med en årlig fagdag innen seksjonering.