Ledige stillinger

Ta kontakt for tilbud!

Stillingar vert annonsert med link til stillingsannonse på eksterne jobbsøkar-sider eller annonsørens eigne websider. Alternativt kan vi produsere annonsen som ei pdf-fil og og legge den ut på sidene her, etter manus frå annonsør.

I tillegg til publisering på njkf.no vil stillingsannonsen verte sendt ut direkte til faggruppa sine omlag 1100 medlemmer i foreininga sitt digital nyhetsbrev Samfunnsutvikleren. I tillegg til medlemmene vert Samfunnsutvikleren også sendt ut til tidlegare deltakarar på Samfunnsutviklerne sine kurs.

 » Read more about: Ta kontakt for tilbud!  »