Kurs og konferanse

Matrikkelloven i praksis

Geoforum arranger i samarbeid med NJKF erfaringskurs i Matrikkelloven. Hovedtema på kurset vil vere tilsyn, oppmålingsforretning og matrikkelføring, personvernhensyn og anleggseiendom.

Seksjonering

NJKF og Geoforum arrangerer i samarbeid kurs i Seksjonering. Gå til omtale, program og påmelding:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=35765&p_action=PREVIEW

Høgskolen i Bergen har på oppdrag fra Kommunal- og Regionaldepartementet utarbeidet rapport om erfaringer med eierseksjonsloven. Les rapporten her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/bedre-kunnskap-om-forvaltningens-erfarin.html?id=712470

 

 

 » Read more about: Seksjonering  »

Seksjonering

NJKF og Geoforum arrangerer i samarbeid kurs i Seksjonering. Gå til omtale, program og påmelding:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=34145

Høgskolen i Bergen har på oppdrag fra Kommunal- og Regionaldepartementet utarbeidet rapport om erfaringer med eierseksjonsloven. Les rapporten her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/bedre-kunnskap-om-forvaltningens-erfarin.html?id=712470

 

 » Read more about: Seksjonering  »

Land consolidation in France

G.E.R.A.R. er den franske organisasjonen for landmålarar som har lisens for å utføre jordskifte. Frankrike fekk si første jordskiftelov for omlag 70 år sidan, og dette ynskjer no organisasjonen å markere ved å arrangere eit internasjonalt seminar om jordskifte i Lyon 26.-27. september 2013.

Rettigheter i fast eiendom – servitutter og heftelser

Håndtering av rettigheter er en viktig del av eiendomsbegrepet. En stor del av eiendomstvistene vi har i Norge, skyldes mangelfull dokumentasjon og registrering av rettigheter. Med innføring av lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova) er det blitt satt fokus på håndtering av rettigheter ved opprettelse av eiendom. Utbyggingsprosjekt kan stoppe opp som følge av slike manglende erklæringer og tvister kan komme i ettertid.

Kurset i Bodø blir arrangert i kombinasjon med kurs i Oppmålingsforretning som arrangeres av Høgskolen i Bergen i Tromsø/Bodø.

 » Read more about: Rettigheter i fast eiendom – servitutter og heftelser  »

Kraftledninger og arealplanlegging

Høsten 2011 arrangerte NJKF fagdag om «Kraftledninger og arealplanlegging» og har i ettertid fått ønsker om å arrangere det på nytt. Fagdagen tar blant annet for seg oppgavefordeling mellom kommune og nettselskaper, prosessene rundt utbygging, planlegging, kunnskap om magnetfelt og hva som kan gjøres av feltreduserende tiltak. Målgruppen er personer som jobber med planlegging av kraftledninger, arealplanlegging og erstatningsmessige konsekvenser i forhold til grunneiere. Fagdagen passer godt for kommunale saksbehandlere.

For fullstendig kursbeskrivelse,

 » Read more about: Kraftledninger og arealplanlegging  »

Rettigheter i fast eiendom – servitutter og heftelser

Håndtering av rettigheter er en viktig del av eiendomsbegrepet. En stor del av eiendomstvistene vi har i Norge, skyldes mangelfull dokumentasjon og registrering av rettigheter. Med innføring av lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova) er det blitt satt fokus på håndtering av rettigheter ved opprettelse av eiendom. Utbyggingsprosjekt kan stoppe opp som følge av slike manglende erklæringer og tvister kan komme i ettertid.

For fullstendig kursbeskrivelse, program og påmelding gå til link under:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=30265&p_action=PREVIEW

 » Read more about: Rettigheter i fast eiendom – servitutter og heftelser  »

Areal og Eiendom 2013

Årsmøte i NJKF vert gjennomført mandag 18. mars i samband med Areal og Eigedom 2013 på Ski. Årsmøtet vert gjennomført umiddelbart etter det fagleg programmet.

Det er åpent for registrering fram til 13. mars.

Link til program og påmeldingssider:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=33886&p_action=PREVIEW&p_element_id=5106818

Årsmøtedokumentasjon vil verte lagt ut fortløpende her.

 » Read more about: Areal og Eiendom 2013  »