Kurs og konferanse

Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom

NJKF arrangerer kurs i Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom i Kristiansand 16.-17. september 2014. Gå til omtale, program og påmelding:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=43785

Tilsvarende kurs vil også arrangeres 17-18 november 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Noen endringer i programmet vil forekomme.

Gå til program for kurset på Gardermoen:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=43983

 

 

 

 » Read more about: Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom  »

Baltic Valuation Conference

Fastighetsvärderingsföreningen i Finland rf. inviterer til den 24. Baltic Valuation Conference 2014 i Espoo utanfor Helsingfors.

IV Europeiske landmålerkongress i Kaliningrad

Den IV Europeiske landmålerkongress vert arrangert 1.-7. juli i Kaliningrad. Arrangør er den russiske landmålarorganisasjonen i samarbeid med CLGE. Det sentrale temaet for kongressen vil være Struves Arc, som startar i Hammerfest og ender ved Svartehavet. Struves Arc er på Unescos World Heritage List.

Eiendomsgrenser i matrikkelkartet

Med matrikkelloven ble det innført et nytt regime for å føre rettinger i eiendomskartet. Metodene ble mer omstendelige enn de var etter delingsloven, med krav om varsling av grunneierne når endringer blir gjort. Det nye regimet har medført mye frustrasjoner rundt om i kommunene, og NJKF arrangerte 25.- 26. mars 2014 kurs i retting og kvalitetsheving av matrikkelkartet på Gardermoen. Kurset ble fort fulltegnet og blir gjentatt på Hell hotell 5.-6. mai 2014.

Eiendomsgrenser i matrikkelkartet

Med matrikkelloven ble det innført et nytt regime for å føre rettinger i eiendomskartet. Metodene ble mer omstendelige enn de var etter delingsloven, med krav om varsling av grunneierne når endringer blir gjort. Det nye regimet har medført mye frustrasjoner rundt om i kommunene, og NJKF arrangerer 25.- 26. mars 2014 kurs i retting og kvalitetsheving av matrikkelkartet. Program og påmelding er nå klart.

Areal og Eiendom 2014

Hovedtema for Areal og Eiendom 2014 er arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Vi setter fokus på sammenhengen mellom plannivåene og hvordan overordnede føringer iverksettes på det lokale plan og hvordan mer overordnede prosjekter gjennomføres

Byomforming 2014 – utvikling av gode, attraktive sentrum

Byomforming 2014 blir arrangert 7. – 8. januar under Kursdagene i Trondheim. Styrking av eksisterende by- og tettstedssentra står i dag sentralt i statlige- , regionale- og lokale bestemmelser og retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Konferansen fokuserer på virkemidler som kan tas i bruk for å oppnå den ønskede utviklingen.

Geomatikk – moderne kartlegging

Under Kursdagene i Trondheim 2014 deltar NJKF i år med en fagdag innen geomatikk om moderne kartlegging. Noe av bakgrunnen for fagdagen er Kartverket sitt frislipp av kartdata. Hvilke muligheter gir dette? Hva har skjedd i våre naboland når data er frigitt? Videre tar vi opp diskusjonen og hvilke muligheter det gir å ha en ensartet kartlegging.

Ansvarlig søker etter Plan- og Bygningsloven – fagdag og videreutdanning

Høgskolen i Bergen og samarbeidspartnere i Bergensområdet arrangerer fagdag og videreutdanning for Ansvarlig søker etter Plan- og Bygningsloven. Kurstilbudet etableres etter initiativ fra Bergen kommune og Bergen Næringsråd. Dette er et av de første tilbudene med et omfang (10 studiepoeng) som gjør søkerne bedre rustet til å lage bedre søknader