Kurs og konferanse

Samfunnsutviklingsdagene 2015 – påmelding er stengt

NJKF arranger 10.-11- februar 2015 Samfunnsutviklingsdagene for første gang. Hovudtema er arealadministrasjon, eiendomsutvikling og grunnerverv. Samfunnsutviklingsdagene 2015 vil markere at NJKF endrer namn til Samfunnsutviklerne. Påmeldinga er no stengt.

Geomatikk og klimautfordringer

Klimaendringene er en realitet. Vår evne og mulighet til å forholde oss til, og forutsi konsekvensene av disse, kan være svært ressursbesparende. I forbindelse med Kursdagene 2015 har faggruppene Tekna Klima og Tekna NJKF gått sammen om et todagers kursopplegg med innlegg om effekter og konsekvenser av klimaendringer, lokale og globale variasjoner, verktøy for tilpasning og ulike casepresentasjoner.

Nordisk landmålerkongress – Samhällsbygnadsdagarna i Stockholm

Samhällsbyggarna arrangerer Samhällsbyggnadsdagar onsdag 15. – torsdag 16. oktober i Stockholm, denne høsten i kombinasjon med Nordisk landmålerkongress. Det er et stort og omfattende program som fokuserer på temaene bygg, eiendom, infrastruktur lantmäteri og verdsetjing, samt nordiske fellestemaer.

Den profesjonelle landmåler

NJKF arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Bergen kurset Den profesjonelle landmåler i Ålesund onsdag 10. – torsdag 11. september 2014. Kurset er innrettet mot det rettslige grunnlaget for eiendomsgrenser og samspillet med plan- og bygningsloven og tar opp sentrale problemstillinger som må landmåler må håndtere under oppmålingsforretningen. Kurset inngår i det 10 studiepoengs kurset i oppmålingsforretning som Høgskolen i Bergen gjennomfører til høsten, men er altså åpent også for andre enn det som tar hele kurset.

Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom

NJKF arrangerer kurs i Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom 17-18 november 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Gå til omtale, program og påmelding:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=43983

Tilsvarende kurs vil også arrangeres 16.-17. september i Kristiansand:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=43785

Noen endringer i programmet for det to kursene vil forekomme.

 » Read more about: Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom  »