Forfatter: oystein

Nytt tidsskrift

Universitetet i Tromsø har fått et nytt vitenskapelig tidsskrift, Arctic Review on Law and Politics. Redaktør er Øyvind Ravna.