Forfatter: oystein

Disputas: Mye meklermakt i norsk rettsmekling

Norske meklere møter som regel partene hver for seg, ikke sammen. Det viser en ny doktoravhandling om mekleradferd i norske rettsmeklinger. Praksisen kan føre til at kommunikasjonen mellom partene blir vanskeligere etterpå. Etter en prøveperiode fra 1997 ble rettsmekling i 2008 innført i alle norske domstoler som et billigere, vennligere og raskere alternativ til rettssaker. Rettsmekling innebærer at partene i sivilrettslige konflikter får tilbud om å møte til mekling før saken tas opp til hovedbehandling.

Solfrid Mykland disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 28. januar med avhandlingen En studie av mekleradferd i norske rettsmeklinger. I avhandlingen utforsker hun mekleres atferdsvalg i et utvalg norske rettsmeklinger fra 2004-2007. Formålet med studien har vært å avdekke kjennetegn ved mekleres atferd, med særlig fokus på den innledende fasen av meklingsprosessen, mekleres språkbruk og valg av prosedyrer.

foto: Hallvard Lyssand/NHH

Arve Leiknes ny leder av NJKF

Høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen Arve Leiknes er valgt til ny leder av foreningen. Arve er fagsjef i NJKF og en kjent person i fagmiljøet. Han overtar etter Leiv Bjarte Mjøs som ikke stilte til gjenvalg etter 14 år som leder.

Fagpris tildelt Torleif Algerøy

NJKFs fagpris ble på årets Areal og Eiendom tildelt Torleif Algerøy for hans innsats for den private geodatabransjen i Norge.

Bildet viser en noe yngre utgave av prismottakeren, i kjelleren på «posten» (nå Landbruksmuseet) i 1966 ved NLHs første datamaskin.

Nytt fra rettspraksis

I to overskjønn har Eidsivating lagmannsrett behandlet erstatning for avståelse av potetjord, og erstatning etter differanseprinsippet for et småbruk som etter inngrepet falt under konsesjonsgrensa.

Ta kontakt for tilbud!

Stillingar vert annonsert med link til stillingsannonse på eksterne jobbsøkar-sider eller annonsørens eigne websider. Alternativt kan vi produsere annonsen som ei pdf-fil og og legge den ut på sidene her, etter manus frå annonsør.

I tillegg til publisering på njkf.no vil stillingsannonsen verte sendt ut direkte til faggruppa sine omlag 1100 medlemmer i foreininga sitt digital nyhetsbrev Samfunnsutvikleren. I tillegg til medlemmene vert Samfunnsutvikleren også sendt ut til tidlegare deltakarar på Samfunnsutviklerne sine kurs.

 » Read more about: Ta kontakt for tilbud!  »

Mener Norge er strandsoneversting

Førsteamanuensis Håvard Steinsholt blir intervjuet om nedbygging av strandsonen i dagens Aftenposten. Les artikkelen her.

Krever lønnsløft for jordskiftedommere

I et brev til justisministeren krever Domstoladministrasjonen et lønnsløft for jordskiftedommere. – Rekrutteringssituasjonen i jordskiftedomstolene er svært vanskelig, sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach, som nå utfordrer justisministeren

Krafttak for landskap

Vårens vakreste eventyr, uteksamineringen av nye mastere og bachlere fra Institutt for landskapsplanlegging (ILP) gikk av stabelen torsdag 17. juni

Spørsmål i Stortinget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Er det statsrådens oppfatning at dommere i jordskifterettene er stillingsmessig likestilt dommere i tingrettene?