Forfatter: Leif Bjarte

God jul og godt nyttår!

Tekna Samfunnsutviklerne vil ynskje alle våre medlemmer og dei som ellers er innom på sidene her ei riktig god jul og eit godt nyttår!

Dekar – nytt eiendomsmagasin

Eiendomsmagasinet Dekar er et nytt magasin gitt ut av studenter innen eiendom og eiendomsutvikling ved NMBU.  Magasinet er planlagt med 2 utgivelser i året. Dekar nr. 2/2018 kom 16. desember 2018.

Nye regler om AirBnB og korttidsutleie

Regjeringen har lagt fram forslag til ny regel i eierseksjonsloven som vil sette tak på hvor mye boligeiere kan drive korttidsleie i eierseksjonssameier. Høringen som er gjennomført viser bred støtte for å sette et tak på 90 dager. Regelen om korttidsutleie gjelder ikke ved utleie i mer enn 30 dager sammenhengende. Regelen gjelder heller ikke ved utlån uten betaling.

Lillin Knudtzon har disputert for PhD graden ved NMBU

Lillin Knudtzon disputerte 20. november 2018 for PhD graden ved NMBU med avhandlingen «Kan vi snakke om medvirkning? Sivilsamfunnets innflytelse og bidrag i reguleringsprosesser». Avhandlingen er avlagt ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), Institutt for By- og regionplanlegging.

Høring om strategi for bygningsdelen i Matrikkelen

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har utarbeidet en strategi for det videre arbeidet med bygningsdelen i matrikkelen. Strategien slår fast at «den viktigste funksjonen til bygningsdelen er å gi hver enkelt bygning og bruksenhet en entydig identifikasjon som følger bygningen og bruksenheten gjennom hele levetiden». Det foreslås å åpne for egenrapportering for enkelte opplysninger direkte fra rettighetshaver, dvs. eier, sameier, medlem av borettslag ol.

Grunnervervsdagene 2018 er gjennomført

Grunnervervsdagene 2018 ble gjennomført på Hotel Olavsgaard i Nes 21. – 22. november. Årets arrangement samlet oppunder 50 deltagere. Aktuelle tema var bl.a. Skeidar-utbyggingen på Ski, og Bergens stolthet – Bybanen.

FIG Kommisjon 7 møte i Bergen er gjennomført

FIG kommisjon 7 arbeider med oppgåver knytt til eigedomsregistrering og jordskifte. Kommisjonen har eit årleg møte, og dette årets møte var lagt til Bergen 24. – 28. september. 65 landmålarar og eigedomsekspertar møttest denne veka for å informere og drøfte utviklinga på området.