Forfatter: Leif Bjarte

Gunnar Balle til Minne

Tidligere redaktør for tidsskriftet Kart og Plan Gunnar Balle, døde den 24. desember 2018 i Ungarn 92 år gammel. Gunnar Balle ble ansatt ved Institutt for jordskifte på Norges landbrukshøgskole i 1956, og hadde siden en lang karriere ved instituttet, mange husker han best som redaktør av Kart og Plan gjennom en årrekke, og som studentenes kontaktperson på Institutt for jordskifte.

Ny rapport om utbyggingsavtaler fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har gitt professor emeritus Jon Vislie, Samfunnsøkonomisk Analyse og Hjort Advokatfirma oppdrag med å utarbeidet en rapport om finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder. Kommunalminister Mæland sier at departementet vlil gå bredt inn i problemstillingen og lytte til næringen og andre som bruker regelverket hver dag. Det er viktig at kartet og landskapet stemmer med hverandre, sier Mæland.

Kart og Plan vil nå bli utgitt av Universitetsforlaget

Fra 1. januar 2019 vil Kart og Plan utgis av Universitetsforlaget. Forlaget er et bok- og tidsskriftforlag som utvikler og utgir faglitteratur og tidsskrifter av høy kvalitet. Kart og Plan får nytt utseende, men vil ha samme faglige innhold, med vitenskapelig og populærvitenskapelig artikler. Kart og Plan vil fortsatt utgis med fire utgaver i året og distribueres til faste lesere/medlemmer av Tekna og GeoForum.