Forfatter: Leif Bjarte

Gebyrfrie dokumentkopier frå Tinglysinga til kommunene

Frå 1. april kan kommunene bestille dokumentkopier frå Tinglysing utan gebyr. Fritaket for gebyr gjeld dokument som kommunene bestiller til bruk som lokal matrikkelmyndighet. Kartverket arbeider med ei løysing som vil gjere det mogleg å få tilgang til dokumenta via ei utviding i sjølve matrikkelsystemet.

Vet du vad du äger?

Lantmäteriet i Sverige har laga ein svært interessant video om kvaliteten i det svenske eigedomskartet  – Fastighetskartan, og behovet for utgreiingar før ein startar opp eit utviklingssprosjekt.

Bli kjent med eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen.no har lansert en kampanjevideo der 23 talenter i eiendomsbransjen forteller om hvordan det er å jobbe i et eiendomsyrke.

Velkommen til årsmøte 2019 og årsmøtemiddag

Samfunnsutviklernes årsmøte blir arrangert tirsdag 7. mai 2019 kl. 16.00 på Quality Hotel Expo, Fornebu. Etter årsmøtet blir det arrangert årsmøtemiddag. Årsmøtet blir avholdt i tilknytning til Matrikkeldagene som blir arrangert 7. – 8. mai samme sted.

Forsvarlig saksbehandling?

Kommunenes selvstyre og deres oppgaver som forvaltere og planleggere av omgivelsene våre fører til ulikheter, kommunenes prioriteringer er ulike og kommunen er gitt rom for å utøve skjønn og vurderinger gjennom kan-formuleringer i lovverket og forhold som skal vurderes i den konkrete saken. Samtidig er det formelle rammeverket det samme for alle kommuner. I forskningsarbeidet mitt har jeg samlet det formelle rammeverket og utarbeidet evalueringskriterier for forsvarlig saksbehandling. Videre har jeg undersøkt praksis. Er kommunens praksis forsvarlig?

Utredning om ny forvaltningslov lagt fram

Forvaltningslovutvalget ved utvalgets leder, professor Inge Lorange Backer, har lagt fram utredningen «NOU 2019:5 Ny forvaltningslov». Utvalget vart oppnevnt i 2015 for å gå gjennom forvaltningsloven av 1967 med tanke på å vurdere behov for endringer på bakgrunn av dagens praksis og digital teknologi.

Kart og plan på Idunn

Ved årsskiftet overtok Universitetsforlaget som utgiver av Kart og plan etter Fagbokforlaget. Det medfører at Kart og plan i tillegg til trykt hefte nå vil bli publisert elektronisk i Idunn, som er Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og open access bøker. Kart og plan nr. 1/2019 er nå tilgjengelig i Idunn.