Forfatter: Leif Bjarte

Matrikkeldagene 2018 er gjennomført

Matrikkeldagene 2018 vart gjennomført torsdag 7. – fredag 8. juni på Quality Hotel Expo Fornebu. Rundt 60 deltakarar fekk høre mellom anna om innføring av kompetansekrav til landmåler og registrering av rettigheter i Matrikkelen. Vidare vart spørsmålet om DOK (det offentlege kartgrunnlaget) kan vere farlig, tatt opp.

Nye gradsstudenter ved NMBU

Gradsdagen ved NMBU ble gjennomført 19. juni. Omtrent 130 kandidater ved de fem instituttene ved Fakultet for landskap og samfunn presenterte sine oppgaver på Urbygningen.

Nye mastere i Areal og Eigedom ved HVL

Det er uteksaminert 14 nye mastere i Areal og Eigedom ved HVL. Dette er andre kullet med masterstudenter som går ut frå Institutt for byggfag. Masteroppgåvene vart presentert mandag 11. juni.

FIG Commission 7 Annual Meeting – Bergen 24. – 28. september 2018

Tekna Samfunnsutviklerne og Geoforum arrangerer FIG Commission 7 Annual Meeting 2018 i Bergen 24. – 28. september 2018. Forrige gang det ble arrangert et FIG arrangement i Norge var i 1987. Da arrangerte Norges Jordskiftekandidatforening og Norges Karttekniske Forbund i samarbeid FIG PC møte i Oslo.

Matrikkeldagene 2018 – ledige plasser

Matrikkeldagene 2018 blir gjennomført 7. – 8. juni på Fornebu med et spennende program der det blant annet blir presentert nyheter som innføring av landmålerbrev og registrering av rettigheter i matrikkelen, og drøftet hva som kan oppnås av samfunnsgevinster med dette. Det er fremdeles ledige plasser.