Kart og Plan – temanummer om det offentlege kartgrunnlaget – DOK

Bilde: utsnitt fra www.norgeskart.no

Les mer fra Regjeringen om det offentlige kartgrunnlaget her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan–og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/det-offentlige-kartgrunnlaget-dok/id2470662/

Gå til invitasjon til bidrag (call for papers) på Universitetsforlaget sider:

https://www.idunn.no/kartogplan#/invitasjon_til_bidrag

Professor Sjur Dyrkolbotn epost er gjesteredaktør for temaet.