Høringsmøte på nett om ny gatenormal i Oslo

Illustrasjon: https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/na-skal-oslo-fa-ny-gatenormal

Presentasjon for ny gatenormal 3. juni kan du finne her.

Har du innspill til høringen? Send gjerne disse til samfunnsutviklerne@tekna.no (frist: 9. juni).