Studenter trekkes med i forskningsgrupper

Siste student ut i Kart og Plan nr. 1/2020 er Håvard Bergheim – her ute i naturen.

Oppgavene er skrevet i perioden 2017 til 2019. Artiklene kan leses i fulltekst ved å gå til linkene under.

Vibeke Marie Svendsen (2017). Lagmannsrettens sammensetning i den nye jordskifteloven.
Kart og Plan, Vol. 77(4), s. 314-320.

Sondre Taubøll (2018). Sikkerhetsklassifisering og aktsomhetsnorm ved bygging i områder med kvikkleire.
Kart og Plan, Vol. 78(3), s. 272-285.

Marte Birkeland og Natasa Sandvold (2019). Nyttefordeling i jordskiftelova.
Kart og Plan, Vol. 112(1), s. 4-19.

Håvard Bergheim (2020). Kreativitet i rettsforlik fra jordskifteretten.
Kart og Plan, Vol. 113(1), s. 4-22.

Tre av oppgavene er innenfor jordskiftefag og er støttet av Domstoladministrasjonen.