Rapporter og nyheter fra departementene

 

Klima og miljødepartementet har publisert ny digitaliseringsstrategi for klima- og milljøsektoren 2020 – 2024. Digitaliseringsstrategien er departementets viktigste styringssignal for miljøsektoren på IKT-området.

Les mer her

Leieboerforeningen har på oppdrag fra KMD foretatt en utredning om forholdene på leiemarkedet og utviklingsmuligheter.

Les mer her.

Stortinget har nylig vedtatt å øke Husbankens låneramme med 5 milliarder kroner. Det betyr at Husbanken har en ramme på totalt 21 milliarder kroner i år. Målet er å hjelpe flere til å eie egen bolig i en vanskelig økonomisk situasjon.

Les mer her.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har utsatt høringsfristen for Byggkvalitetsutalgets rapport til 1. september 2020.

Les mer her.

Planavdelingen i KMD har utgitt en oversikt over rundskriv om plandelen i plan- og bygningsloven.

Les mer her.

Statistisk sentralbyrå har samlet statistikk som viser hvordan Norge ligger an med måloppnåelsen i forhold til bærekraftsmålene.

Les mer her.

Høring om ny domstolsstruktur er utsatt med 1 måned, ny frist er 2. juni 2020.

Les mer her.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet svarer på spørsmål om fortolkning av pbl §28-5. Det er mange spørsmål som dreier seg om sikring av ubebygde arealer.

Les mer her.

Det er vedtatt statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss i Bærum, Hole og Ringerike kommuner.

Les mer her.