Høring – endringer i plan- og bygningsloven

Høringsfrist er 1. september 2020.

Les mer om endringer i adgangen til dispensasjon her.