Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Det norske grensemerket. Foto: L.B.Mjøs

Gå til departementets sider og les meir om utlysninga og retningslinjene for tildelingar:

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/lokal-kompetanse-innen-plan-kart-og-geodata/id2549246/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2007.02.2020&utm_content=By-%20og%20stedsutvikling%20og%20Plan,%20bygg%20og%20eiendom