CLGE General Assembly & VI CLGE Conference of the European Surveyor Istanbul, 26-28 September 2019

Foto: www.clge.eu

Den europeiske landmålerorganisasjonen CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors- Comitè De Liason Des Geometres Europèens) arbeider for landmåleres interesser i Europa. Hensikten er å arbeide for faglige innspill i fora der beslutninger tas og spesielt mot EU-systemet. Det er også i noen sammenhenger hensiktsmessig å kunne ha en europeisk organisasjon i ryggen når viktige faglige spørsmål diskuteres i de enkelte land. Eksempler på dette er blant annet bistand ved etablering av faglige profesjoner i nye medlemsstater i Øst-Europa.

CLGE tar også initiativ og deltar i utvikling av internasjonale standarder og etiske retningslinjer.

CLGE arbeider med alle spørsmål som medlemmer av Tekna Samfunnsutviklerene normalt arbeider med. Listen under er kopiert fra hjemmesiden til CLGE (www.clge.eu). Utdanningsnivået er minst bachelor med relevant fagkrets, men med mulighet for hvert enkelt land å stille tilleggskrav som for eksempel master med relevant fagkrets.

  • land surveying
  • cadastral surveying and cadastral maintenance
  • certification of existing land and real estate property relationships
  • provision of expert opinions in matters of surveying
  • appraisal of real estate properties
  • compilation and management of geodetic data
  • planning and construction planning
  • land management/regional planning in urban and rural areas.

CLGE arrangerer møter med Generalforsamling (General Assembly) 2 ganger i året der ulike tema blir diskutert. Norske delegater er Leiv Bjarte Mjøs (også Vice President 2010-2014) og Arve Leiknes.

Det norske medlemsskapet i CLGE ivaretas av Tekna Samfunnsutviklerne.

Deltagelse i CLGE gir et betydelig faglig utbytte og bidrar til en god forståelse av hva profesjonen har for utfordringer i Europa. For oss som har daglig virke på Høgskulen på Vestlandet har dette gitt oss tilgang til et stort nettverk som vi kan benytte oss av i mange sammenhenger. Eksempler på dette er studietur for studenter og ansatte til land i Europa, felles prosjekt med andre europeiske universitet og god tilgang på foredragsholdere på arrangement i Norge. I 2009 arrangerte vi CLGE-konferansen The Boundary i Bergen med ca 100 deltagere fra hele Europa.

I høst var det Tyrkia sin tur til å arrangere General Assembly. I tilknytning til arrangementet ble VI CLGE Conference of the European Surveyor arrangert. Tittel for konferansen var “Professional Ethics, a landmark for geodetic surveyors”.

Her var det en rekke interessante foredrag og jeg vil gjerne trekke fram noen av de jeg fant mest interessante.

Den belgiske filosofen Dr. Marc Luyckx – Ghisi var Key-note speaker om “Let’s build a new world; how Geodetic Surveyors can contribute”. Dette var et tankevekkende innlegg der foredragsholderen blant annet var inne på at økonomi framover blant annet bør fokusere på mer etikk, mer respekt og mer bærekraft. Han var også inne på at arbeidsglede og den menneskelige ressursen kanskje vil være den viktigste drivkraften framover. Presentasjonen ligger her: https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2019/04/26-sep-ISTAMBUL-Geometers-Marc-luycx.pdf

Duncan Moss – CLGE Vice President – holdt et interessant foredrag om viktigheten av internasjonale etiske standarder. Min refleksjon etter foredraget er at dette er spesielt viktig innen vår bransje der vi bidrar til utvikling og forvaltning av eiendom med store økonomiske gevinster. Her kan vi møte utfordringer med interessekonflikter og faglig integritet. Duncan var inne på dette i sin presentasjon: https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2019/04/International-Ethics-Standards-Coalition.pdf

Det siste foredraget jeg vil trekke fram er James Kavanagh fra RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) som snakket om «International Land Measurement Standard – ILMS». Dette henger sammen med Duncan sitt foredrag og James trekker fram betydningen av at vi har et sett med internasjonale standarder som henger sammen. Når vi har flere aktører som har aktivitet på tvers av landegrenser, så får denne type standarder mer og mer betydning. Foredraget ligger her: https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2019/04/ILMS-presentation-Sept-2019.pdf

General Assembly ble gjennomført fredag 27. og lørdag 28. september med diskusjon av mange spørsmål. Ca. 50 delegater var tilstede. Nye nettsider for CLGE ble introdusert og det vil nå arbeides med å oppdatere innholdet på nettsiden www.clge.eu. Komplett oversikt over agenda finnes i kalenderen på nettsiden https://www.clge.eu/event for september måned i 2019.

Som vanlig var det et hyggelig sosialt program med besøk av severdigheter i Istanbul og middag på båt i Bosporos-stredet. Nettverksbygging er en viktig del av CLGE og vi møter stadig vekk dedikerte hyggelige landmålere fra hele Europa.

Arve Leiknes

Norsk Delegat CLGE