Nordisk ombudsmannsmøte 2019

Ivar Hebnes (Norge), Mikael Still (Finland), Gunnar Ersbo (Sverige), Berit Lillebudal Sandnes (Norge), Torben Juulsager (Danmark)

I løpet av de to dagene gjennomgikk vi status for fagene eiendom, arealplanlegging og geomatikk når det gjelder utdanning, rekruttering og arbeidsmarkedet i de nordiske landene. I tillegg diskuterte vi hvilke utfordringer man står ovenfor og hvordan samarbeidet mellom de nordiske landene burde være. Samtidig var vi heldig med at insitutt for eiendom og juss ved NMBU og Oslo og Akershus jordskifterett tok i mot oss.

På Ås startet vi med en omvisning av Campus og tilhørende historier. Deretter holdt insituttet foredrag om hvordan studiene master i Eiendom og Eiendomsutvikling er oppbygd, samt informasjon om interessant forskning innenfor fagfeltene.

Jordskifteretten ga oss en innføring i deres arbeid, innblikk i de ulike sakstypene og konkrete problemstillinger ble diskutert.

Neste år skal Nordisk ombudsmannsmøte være i Danmark, vi gleder oss.

Berit Lillebudal Sandnes