Forslag til endringer i matrikkelforskriften – høringssvar

 

Du finner høringsdokumenter og innkomne høringssvar her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—innforing-av-krav-om-landmalerbrev-mv.-forslag-til-endringer-i-matrikkelforskriften/id2663516/?expand=horingssvar

Tekna Samfunnsutviklerne har oppfordret medlemmene til å være aktive og har deltatt med Tekna sitt innspill til høringen.

Gå direkte til Tekna sitt høringssvar her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—innforing-av-krav-om-landmalerbrev-mv.-forslag-til-endringer-i-matrikkelforskriften/id2663516/?uid=d1a90f97-b914-4a34-aac4-d6ef75dab749