Grunnervervsdagene er gjennomført

 

Det var i år lagt særlig vekt på praktisk gjennomføring og hvordan håndtere ulike utfordringer i grunnervervsprosessen. Temaene så ut til å engasjere, og førte til god og aktiv dialog mellom foredragsholdere og deltakere under kurset. Samtidig har vi hatt en trivelig middag med gode taler. Kurset ble avsluttet med en quiz. Foredragene hadde temaene: boliginnløsning, ulovlige tiltak, grunnerverv under bakken, fremtidens W-tegninger, skjønn i urbane strøk, jordskifteretten som skjønnsrett, verdsetting av næringseiendommer og bruk av opsjonsavtaler i forbindelse med veiutbygging.

Foto: Tale Kjøsnes

Foto: Tale Kjøsnes

Foto: Jon Wegner Hausken

Foto: Tale Kjøsnes

Foto: Berit Lillebudal Sandnes

Foto: Berit Lillebudal Sandnes