Framleis gode søkartal til utdanningane

Foto: www.nmbu.no

Under vert vist nokre tal frå Samordna opptak 2019. Første  og andre kolonner viser talet på søkjarar som har studiet som førsteval (førsteprioritet) i 2018 og 2019, medan andre kolonne viser tilsvarande studieplasser.

Førsteval 2018 Førsteval 2019 Studiepl.
2018
Studiepl.
2019
NMBU, Ås
Bachelor Landskapingeniør 93 84 30 25
Bachelor Geomatikk 45 45 25 25
Master Eiendom 116 108 35 35
Master By og regionplanlegging 118 93 32 32
Master Landskapsarkitektur 161 202 50 50
Master Geomatikk 14 10 15 15
HVL
Bachelor i Landskapsplanlegging, Sogndal 43 53 25 25
Bachelor i Landmåling og Eigedomsdesign, Bergen 116 120 40 40
Master i Areal og Eiendom, Bergen 109 103 25 25
NTNU
Ingeniør Geomatikk, Gjøvik 23 14 15 20