Eigedomsrett og erstatning for underjordiske rom i Finland

Illustrasjon: Maankäyttö 2/2019

Artikkelen er å finne på side 12 – 14. Artikkelen kan oversetjast til svensk ved å klikke til linken på slutten av artikkelen, eller scanne OCR koden:

https://maankaytto.fi/arkisto/mk219/mk219.pdf

Gå direkte til artikkelen på svensk her:

https://www.maankaytto.fi/arkisto/mk219/mk219_extra_makila.pdf

Dette er den første i ein tredelt serie om emnet i Finland.