Gebyrfrie dokumentkopier frå Tinglysinga til kommunene

 

Det blir ikkje informert om når grunneigarane skal få tilsvarande gebyrfri tilgang til dokument, slik som Statsarkiva har lagt til rette for gjennom Digitalarkivet www.digitalarkivet.no for tinglyste dokument frå før 1951 (for enkelte kommunar kan vi der hente ut også nyare dokument). I Digitalarkivet gir også Statsarkiva tilgang til kopier av Gammel grunnbok, som er kopier av grunnboksbladet slik dei var ført ved overgang til digital tinglysing.

Mange kommunar hentar inn tinglyste dokument til det matrikulære arbeidet. Det er imidlertid partene i ei oppmålingsforretning som etter dagens lovverk har oppgåva med å leggje fram nødvendige dokument som kan klarleggje grenseforløpet, som skylddelingsforretningar m.v., ved forretninga.

Les meir om gebyrfrie dokumenter til kommunene på Kartverkets sider:

https://kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/gebyrfri-kopi-kommunene/