OGC White Paper on Land Administration

 

Et «White Paper» er en autoritativ rapport eller veiledning som informerer leserne om et komplekst problem og presenterer utstedelsesorganets filosofi i saken. Det er ment å hjelpe leserne til å forstå et problem, løse et problem eller ta en beslutning. Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/White_paper (oversatt til norsk).

Les OGC White paper on Land Administration her:

http://docs.opengeospatial.org/wp/18-008r1/18-008r1.html

OGC er et internasjonalt industrikonsortium der mer enn 525 medlemmer, industriselskaper, offentlige etater og universiteter, samarbeider for å utvikle offentlig tilgjengelige standarder for grensesnitt. Kartverket er medlem av OGC.

Gå til OGC sine sider her:

http://www.opengeospatial.org/