Kart og Plan vil nå bli utgitt av Universitetsforlaget

Tidsskriftet vil få nytt utseende ved overgangen til Universitetsforlaget i 2019. Kart og Plan nr. 4-2018 vil dermed vere det siste heftet med den layout som tidsskriftet har hatt sidan tidsskriftet endra namn frå Norsk Tidsskrift frå Jordskifte og Landmåling, til Kart og Plan, i 1970.

Universitetsforlaget var også utgiver av Kart og Plan i perioden 1991 – 2002.

Foretrekker du elektronisk versjon?

Ved utgivelse på Universitetsforlaget vil Kart og Plan bli tilgjengelig på Idunn, forlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Dette vil gi tidsskriftet et større publikum og lang levetid.

Tidsskriftet vil med dette bli elektronisk tilgjengelig for størstedelen av den skandinaviske universitets- og høyskolesektoren, samt et stort antall statlige og private organisasjoner og institusjoner i Norge og Norden.

Det vil også være mulig å lese artiklene på nettbrett eller mobil, og søke i tidsskriftets elektroniske versjon. Det vil også være mulig å motta varsel når ny utgave publiseres på Idunn.

Lenke til Kart og Plan på Idunn: https://www.idunn.no/kartogplan

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

E-post: journals@universitetsforlaget.no