Gunnar Balle til Minne

 

Gunnar Balle ble født 7. november i 1926 i Odda og vokste opp i Stavanger. Han gikk på Rogaland Landbruksskole på Øksnevad, 1946-48, og han avtjente en del av militærtjenesten i Tysklandsbrigaden. Eksamen Artium tok han på Kongsgård skole i 1945 og med en ny og bedre eksamen i Kvinesdal i 1950. Utdanningen som jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH), gjennomførte han i årene 1953-56. Han har hatt et års studieopphold ved Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm, og et års forskningsopphold ved Massachusetts Institute of Technology og Harvard University i USA 1983/84.

Han var med på å stifte Ås boligbyggelag i 1957 og har vært medlem i bygningsrådet i Ås. I 20 år var han medlem av husbanknemnda i Ås, hvorav 10 år som leder. Han var også medlem av Ås kommunes generalplankomité i 1960.

Gunnar ble ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for jordskifte på Norges landbrukshøgskole i 1956, og hadde siden en lang karriere ved instituttet, sist som førsteamanuensis fra 1977 til han gikk av som pensjonist i 1998.  Mange husker han best som redaktør av Kart og Plan gjennom en årrekke, og som studentenes kontaktperson på Institutt for jordskifte.

Gunnar Balle gjorde en kjempeinnsats for Kart og Plan, og utviklet tidsskriftet til en institusjon på fagfeltet gjennom sine 34 år (1966-1999) som redaktør. Med Gunnar Balle som redaktør fikk tidsskriftet stor opplagsøkning. På 90-tallet innførte han tilbud om vitenskapelig bedømmelse, noe som også styrket tidsskriftet og har gjort det til en sentral publiseringskanal for forskere innenfor vårt fagfelt. Gunnar Balle var også gjennom mange år leder av det norske sekretariatet for deltakelse i den internasjonale landmålerorganisasjonen – FIG.

Gunnar Balle var æresmedlem av Norges Jordskiftekandidatforening (nå Tekna Samfunnsutviklerne) og den ungarske landmålerforeningen.

Gunnar Balle ble ordentlig pensjonist først i år 2000. Da var han 73 år og overlot redaktørjobben for Kart og Plan til Per Kåre Sky.

Gunnar ble enkemann tidlig. Hans første kone Agnes Kari, født Brohaug, døde av kreft i 1979. Senere møtte han Elisabeth på et besøk i Ungarn. Elisabeth flyttet til Norge og de bodde i Ås fram til år 2000. Da flyttet de til Ungarn hvor de bygde sitt nye hjem i byen Aba et stykke sør for Budapest.  Gunnar ble enkemann for andre gang når Elisabeth døde i desember 2013. Siden bodde han sammen med Elisabeths familie, inntil han døde på juleaften i 2018.

Vi minnes Gunnar med respekt og glede, og er spesielt takknemlige for det arbeidet han gjorde for tidsskriftet. Det var hans livsverk.

For Tekna Samfunnsutviklerne

Helge Onsrud, Inge Revhaug, Leiv Bjarte Mjøs og Arve  Leiknes