Grunnervervsdagene 2018 arrangeres 21. – 22. november 2018

Andre tema som blir belyst er

  • erstatning for bruk av vei under anlegg
  • subjektiv vs. objektiv vurdering
  • sondring mellom tinglige og obligatoriske rettigheter
  • er digitalisering et verktøy eller en trussel innenfor grunnerverv
  • grunnverv ved utbygging av Bybanen i Bergen
  • Nye veier

Går til program og påmelding her.